Nieuwe cliënten

Werkdagen

Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Maandag en donderdag: eerste tijd 9.00 uur, laatste tijd 16.30
Dinsdag: eerste tijd 11.40 in de oneven weken of  14:00 in de even weken, laatste tijd 17.35 in de oneven weken, 18.50 in de even weken
Vrijdag: eerste tijd 9.00 uur, laatste tijd 15.20 soms 16.30.

Nieuwe cliënt zwangerschapsbegeleiding

Ik heb ruimte voor nieuwe cliënten. Om op te starten is het fijn als je op moment van starten rond de 20 weken, maar niet meer dan 24 weken zwanger bent.

Je kunt me bellen of je per mail aanmelden via het contactformulier. Heel fijn als je je uitgerekende datum vermeldt én of het een eerste of volgende zwangerschap/geboorte betreft. Ik neem telefonisch contact op met je om te overleggen over je aanmelding en dan kijken we naar de precieze mogelijkheden die jullie en mijn agenda bieden.

Hier lees je meer over het beste moment van opstarten van een zwangerschapsbegeleiding.
Hier lees je meer over de vergoeding van zwangerschapsbegeleiding.

Vaak is een telefonische kennismaking voldoende. Maar als je er als nieuwe cliënt(e) behoefte aan hebt persoonlijk kennis met mij te maken, vóór je besluit tot het opstarten van een zwangerschapsbegeleiding, is een kennismakingsgesprek mogelijk. Ik reserveer daarvoor 20 minuten. Ik bereken hiervoor € 20,00. Als je besluit de begeleiding te starten breng ik dit bedrag in mindering op je 1ste factuur.

Deze informatie is bijgewerkt op 15 januari 2018.

Nieuwe cliënt haptotherapie

Ik heb ruimte voor nieuwe cliënten – een intake afspraak met aansluitend mogelijkheden voor vervolgafspraken -. Als je me belt of mailt via het contactformulier neem ik contact op met je.

Ben je een oud-cliënt(e), bel me over de mogelijkheden die er zijn voor herstart van je therapie.

Fijn als je ook even de informatie hieronder leest over mijn deelname aan het Registratienetwerk Haptotherapie en wat dat voor jou als nieuwe cliënt(e) betekent.


Hier lees je meer over intake en vervolgafspraken haptotherapie.
Hier lees je meer over de vergoeding van haptotherapie.

Vaak is een telefonische kennismaking voldoende. En maken we dan ook een afspraak voor een intake. Een intake duurt 60 minuten en heeft dezelfde prijs als een sessie.
Als je als nieuwe cliënt, vóór je besluit tot een intake, behoefte hebt aan persoonlijk kennismakingsgesprek met mij in de praktijk, maken we daar een afspraak van 20 minuten voor. Ik bereken hiervoor € 20,00. Als je vervolgens besluit tot een intake breng ik dit bedrag in mindering op je 1ste factuur.

Deze informatie is bijgewerkt op 15 januari 2018.

 

Mijn deelname aan het Registratienetwerk Haptotherapie

1 juni 2017 is de Vereniging Van Haptotherapeuten/VVH gestart met een proefproject, het registratienetwerk haptotherapie, waaraan 25 haptotherapeuten deelnemen. Ik vind dit onderzoek van groot belang en heb me daarom aangemeld voor het registratienetwerk.
Wij verzamelen – in eerste instantie een jaar lang – gegevens die nodig zijn om wetenschappelijk onderzoek te kunnen doen naar haptotherapie. De verwachting is dat we op die manier aan kunnen tonen welke resultaten er met haptotherapie bereikt (kunnen) worden en eventueel een vergelijking kunnen maken met andere therapievormen. De gegevens die we verzamelen betreffen de haptotherapeuten zelf, hun cliënten en de resultaten van de behandelingen. Uiteraard worden deze gegevens anoniem verwerkt.

Natuurlijk kan dit alles alleen maar met de medewerking van de cliënten; ik ben dan ook zo vrij hiervoor een beroep op mijn nieuwe haptotherapie cliënten te doen. Ik hoop van harte dat jij als nieuwe cliënt in mijn praktijk mee wilt doen.

Wat betekent het voor jou?
Je krijgt per e-mail een drietal vragenlijsten toegestuurd met het verzoek deze in te vullen vóóraf aan de intake. Dit kost je naar verwachting twintig tot dertig minuten.
Mocht het echt niet mogelijk zijn om de vragenlijsten thuis in te vullen, dan kan dit ook vooraf aan de intake in de praktijk. Je komt dan 45 min. eerder zodat je er ruim de tijd voor hebt. Ook dan vul je de vragenlijsten online in.

Tijdens de intake zal ik je een toestemmingsverklaring ter ondertekening voorleggen, waarin je bevestigt dat je gegevens anoniem mogen worden gebruikt voor onderzoek. Uiteraard ben je vrij je deelname op ieder gewenst moment te beëindigen; dit zal niet van invloed zijn op je behandeling. Wel zouden we in dat geval graag de reden willen weten.

Na tien sessies – of eerder, als de behandeling eerder wordt afgerond – vul je dezelfde vragenlijsten nog een keer in. Als de behandeling langer duurt dan tien sessies vul je de vragenlijsten nogmaals in aan het eind van de behandeling.

Het kost je niet alleen tijd, het levert je ook iets op, namelijk een objectief inzicht in de vorderingen van je behandeling en je ontwikkeling. Het samen bespreken van de resultaten kan bijvoorbeeld aanleiding zijn om het accent van de behandeling iets te verschuiven of aan het eind een plan te maken voor na de therapie.

Je bent van harte welkom!