Skip to main content

Haptotherapie

Aanmelden, kennismaking, sessies.

Lees hier of er ruimte is voor nieuwe cliënten.

Aanmelden

Kom je voor therapie bij bijzondere omstandigheden rondom zwangerschap en geboorte lees dan hier verder.

Heb ik ruimte voor nieuwe cliënten dan is het belangrijk dat mijn werkwijze past bij jou als mens, dat je kunt op mijn werkdagen- en tijden en dat je de pagina waarop je nu bent doorleest zodat je weet hoe het opstarten van een therapietraject in mijn praktijk verloopt.

Heb je de informatie onder de links hierboven en op deze pagina gelezen en past dat bij je dan kunnen we overleggen over je hulpvraag. Twijfel je over een van deze aspecten dan is overleg om dat duidelijk te krijgen uiteraard ook mogelijk.

 • Je meldt je aan via de contactpagina en vermeld je telefoonnummer.
 • Ik neem telefonisch contact op met je voor een korte kennismaking.

Eventuele andere handige informatie.
Hier vind je mijn tarieven.
Hier lees je meer over de vergoeding van haptotherapie.
Hier lees je wie ik ben en hoe dat door spreekt in mijn werk.

Kennismaking

We hebben een korte telefonische kennismaking van max. 15 min. We bespreken de kern van de reden van contactname en of deze past bij mij als therapeute. Jij en ik proberen in te schatten of mijn werkwijze past bij jou. Én we kijken of je mogelijkheden ziet voor afspraken op mijn werkdagen. Fijn als je voor dit gesprek gelezen heb hoe ik werk, mijn tarieven gecheckt hebt en mijn werktijden gelezen hebt.
Als we beide denken dat opstarten van een therapietraject zin heeft, maken we afspraken voor de eerste sessies in de praktijk.
Is de tijd in dit telefoongesprek te kort om duidelijk te krijgen of  intakesessies passend zijn dan kunnen we een 2e afspraak maken voor een beeldbel gesprek van 30 min, de kosten daarvan zijn € 25,00

De eerste 3 sessies

 1. Deze 3 sessies kunnen de intakefase zijn, waarna je je therapie in mijn praktijk vervolgt.
 2. Deze 3 sessies kunnen ook een afgerond geheel vormen en geen vervolg krijgen. Dat kun je al vooraf beslissen, dat kan ook blijken in  de loop van de 3 sessies.

Hoe dan ook: we maken in eerste instantie altijd drie afspraken in de praktijk. We kijken in ons telefonisch contact of het bij jou past deze sessies voor te bereiden door online een vragenlijst in te vullen. Afhankelijk van bovenstaande 2 opties komt het volgende aan de orde:

 • we diepen de reden van je komst verder uit,
 • we kijken naar hoe je tot dan toe omgegaan bent met het probleem dat je ervaart en wat dat je gebracht heeft,
 • we nemen mee wat maakt dát je voor therapie in mijn praktijk kiest en wat maakt dat je daar nú voor kiest,
 • we (maken een start met) onderzoeken in hoeverre je in contact bent met je lichaam en de fysieke- en gevoelssignalen die er zijn. En in hoeverre je luistert naar deze signalen. Óf dat je vooral in je hoofd leeft. Óf dat er veel strijd is in jou als gevolg van een conflict tussen je hoofd en gevoel. Óf dat je gevoelens je overweldigen. Zie het als het therapeutisch duidelijk krijgen waar jij staat in je leven en het probleem wat je ervaart,
 • soms komt ook het anders omgaan met jezelf aan de orde.
 • we onderzoeken of
  • deze 3 sessies voldoende zijn. Waarna je zelf verder gaat, op weg geholpen door deze sessies.
  • een verder therapietraject in mijn praktijk zinvol is en wij dat ook beide willen. Past dit voor een van ons niet dan start ik geen verder therapietraject met je op. Past dit voor ons beide wel, dan is het aan jou te beslissen of je je therapietraject wilt vervolgen.

Jij krijgt in deze sessies meer zicht op hoe ik werk en wat de therapie die ik geef inhoud en of dat past bij jou als mens en bij jouw hulpvraag. Ik krijg in deze sessies meer verdiept zicht op jouw specifieke probleem en hulpvraag, in hoeverre dit past bij mij als therapeute en hoe ik werk. Beide krijgen we meer zicht meer zicht op in hoeverre jij in verbinding bent met je lichaam en alles om je heen. En hoe jij omgaat met de fysieke- en gevoelssignalen die er zijn en hoe deze in relatie staan tot de problemen die je ervaart. En zo wordt duidelijk in hoeverre mijn therapie past bij jou en de problematiek die speelt.

Vervolgsessies

We hebben maximaal 6 sessie met een tussentijd van 7 tot 14 dagen.
Vooraf aan de 1ste afspraak of in de tijd tussen de sessies formuleer je je hulpvragen en verlangens. Ik maak een behandelplan. Eventueel vul je een of meer online vragenlijsten in. ( Als dat past bij je traject, bij jou en je dat nog niet gedaan hebt vooraf aan de intakesessies.)

We vervolgen de sessies volgens de hier beschreven werkwijze

Uiterlijk de 6e sessie evalueren we de therapie tot nu toe. Het doel is te kijken naar wat de therapie je tot nu toe gebracht heeft en of dat voldoende is of dat er meer sessies nodig zijn. Zowel jij als ik hebben hier een stem in. Besluiten we de therapie te vervolgen dan kijken we opnieuw naar je hulpvragen en het behandelplan en het aantal sessies voor de volgende serie, met een maximum van 4 sessies. De frequentie voor deze afspraken is 1 x per 14 tot 28 dagen, afhankelijk van waar je staat in je proces.

Besluit je de therapie af te sluiten lees dan verder onder het kopje ‘afsluiten’.

Afsluiten van de therapie. 

Besluiten we de sessies af te sluiten dan doen we een afsluitend ritueel.  Dat ritueel kan verschillende vormen hebben. We werken symbolisch met waar je nu staat en hoe het met je was bij aanvang van je traject, wat je in het verleden laat en wat je mee neemt. En zonodig werken we aan de verbinding met mij, zodat deze zó wordt dat je mij los kunt laten als bedding en zelfstandig verder kunt in je leven.

Rondom je afspraken. 

Binnen mijn praktijk maak ik gebruik van een online portal, waarin jij als cliënt(e) kunt inloggen, meer daarover lees je hier.

Een mail met praktische informatie over de (intake) sessies en zakelijke details over je afspraken volgt nadat we de intake sessie afspraken gemaakt hebben.

De dag voor iedere afspraak krijg je van mij een afspraakherinnering.  De intake sessies zijn in principe sessies in de praktijk. In het verdere traject spreken we in overleg een buitensessie af of bij ziekte een beeldbelsessie, maar dat wordt als je opgestart bent vanzelf wel duidelijk.

Belangstelling voor een intake?