Skip to main content

Haptotherapie

Aanmelden, kennismaking, sessies.

Lees hier of er ruimte is voor nieuwe cliënten.

Kom je voor therapie bij bijzondere omstandigheden rondom zwangerschap en geboorte lees dan hier verder.

Verkennende sessie.

Na je aanmelding maken we een eerste afspraak in de praktijk. Jij kunt ervaren hoe ik werk terwijl we samen onderzoeken of opstarten van therapie in mijn praktijk met jouw wensen en hulpvraag passend is voor je. De eerste 2 en deels het 3e aandachtspunt die ik in de volgende alinea noem, komen dan in deze afspraak aan de orde.  Als je dat fijn vindt kun je deze afspraak voorbereiden door het invullen van een vragenlijst over je reden van het maken van een afspraak. Soms hebben we aan een afspraak niet genoeg, dat weet ik meestal wel na het lezen van je vragenlijst. Ik neem dan contact met je op vooraf aan de eerste afspraak.

We maken een  telefonische afspraak voor een paar dagen na deze sessie(s),waarin we bespreken of je wel dan niet een traject gaat opstarten in mijn praktijk.

De eerste 4 sessies

Deze 4 sessies kunnen een afgerond geheel vormen maar het kan ook zijn dat je hierna de therapie vervolgt.
Als je de vragenlijst niet ingevuld hebt vooraf aan je eerste sessie, vul je deze nu in. Vanaf je aanmelding zal er wat in beweging komen en het invullen van deze vragenlijst is bedoeld als ondersteuning bij dat proces. Het vraagt je te reflecteren op jezelf, je reden van aanmelding en je verlangens.

In deze sessies kijken we naar:

  • de reden van je komst, hoe je daar tot dan toe omgegaan bent en wat dat je gebracht heeft,
  • wat maakt dát je voor therapie in mijn praktijk kiest en wat maakt dat je daar nú voor kiest,
  • in hoeverre je in contact bent met je lichaam en de fysieke- en gevoelssignalen die er zijn, hoe je met deze signalen omgaat en of er een relatie is tussen dit alles en de problemen die je ervaart,
  • en dat wat hier beschreven staat. Je begrijpt dat ik op op voorhand niet kan zeggen hoe ver we hierin komen in deze 4 sessies.

Zo wordt voor jou veel duidelijker wat er nu precies speelt en zijn we ook al bezig te onderzoeken hoe je daar zelf positief invloed op kunt gaan hebben.

In de 4e sessie evalueren we de sessies tot nu toe. En kijken we of deze 4 sessies voldoende zijn en we kunnen afsluiten of dat een verder therapietraject in mijn praktijk zinvol en mogelijk is. Zijn er meer sessies nodig, dan ‘finetunen’ we je hulpvragen.

Maximaal 6 vervolgsessies

We vervolgen met in eerste instantie maximaal 6 sessies volgens de hier beschreven werkwijze. Tijdens deze sessies blijkt vanzelf welke de laatste zal zijn. In de voor jou laatste sessie evalueren we de therapie en sluiten deze af.

Blijken deze 11 sessies niet voldoende voor je, dan bespreken we samen of en hoe we een vervolg kunnen geven aan de therapie.

Hoe lang een sessie duurt lees je hier

Evalueren en afsluiten van de therapie. 

In de laatste sessie van een serie evalueren we de therapie tot dat moment. Je kunt deze sessie voorbereiden door het invullen van een online vragenlijst. Dan kijken we samen in de sessie vervolgens naar de essentie daarvan. Ga je door met de therapie dan gaat deze evaluatie organisch over in een therapiesessie.

Besluit je de therapie te stoppen of is het de laatste van de 10 sessies dan is de evaluatie ook een afsluiting. Liefst doe ik dat met een ritueel, welke verschillende vormen kan hebben. We werken met waar je nu staat, hoe het met je was bij aanvang van je traject, wat je in het verleden laat en wat je meeneemt. En zonodig werken we aan de verbinding van jou met mij, zodat deze zó wordt dat je mij los kunt laten als bedding en zelfstandig verder kunt in je leven.

Belangstelling voor een intake?