Haptotherapie

Kennismaking, intakesessies en vervolgafspraken: alle stappen op een rij.

De stappen op een rij

Kennismaking.

Na je aanmelding per mail maken we een afspraak voor een max 15 min beeldbellen gesprek per Whatsapp of Therapieland, hieraan zijn geen kosten verbonden. Of voor een max. 30 min kennismaking in de praktijk. Hiervoor betaal je € 25,00. Dat bedrag verreken ik met je 1ste factuur als je de begeleiding werkelijk opstart. Je kunt je voorkeurskeuze aangeven in het contactformulier. Ik zal je vervolgens wat tijdsopties mailen.

In dat gesprek maken we kennis, geef jij de reden van hulp zoeken aan en stel je je eerste vragen. Ik probeer in te schatten in hoeverre jouw hulpvraag past bij mij als haptotherapeute. Én in hoeverre ik denk je te kunnen helpen met het onderzoeken van deze hulpvraag  met haptotherapie. Van daaruit besluiten we of  het zinvol kan zijn voor je om een haptotherapie traject op te starten. Vervolgens beslis jij zelf of je ook werkelijk afspraken voor de intakesessies gaat maken.

Intakesessies.

Als je besluit de therapie op te starten maken we 4 afspraken waarin we het geven van mondelinge (achtergrond)informatie combineren met het praktisch opstarten van de begeleiding. Vooraf aan deze afspraken vul je een online intakeformulier in. Tussen de volgende afspraken door vraag ik je soms om nog wat meer informatie via dit online intakeformulier.

Deze 4 afspraken maken we in ons kennismakingsgesprek of maak je later zelf online. Liefst met een tussentijd van 7 tot 10 dagen. Maar maximaal met 14 dagen tussentijd. Lukt dat agenda technisch voor jou niet dan betekent het eigenlijk dat je niet kunt opstarten, maar in ieder geval dat je weer even contact opneemt met me voor overleg.

Jij geeft verdeeld over deze 4 sessies (achtergrond)informatie over waar je tegen aanloopt, je proces tot nu toe en je hulpvraag en je kunt de vragen die je hebt stellen. Al werkend volgens de haptonomische principes ontdekken we in hoeverre je in contact bent met je lichaam en gevoel en wat je doet met wat je waarneemt in jezelf. Daarnaast zetten we de eerste stappen in het krijgen van inzicht tussen bovenstaande en je problematiek.

Jij krijgt zo een beeld van haptotherapie an sich en in hoeverre deze therapie geschikt is voor jou als mens en je kan gaan helpen om a) meer zicht te krijgen op je probleem, en b) een voor jou goede wijze van omgaan ermee te vinden. En of je voldoende veiligheid en vertrouwen ervaart dit proces verder met mij te gaan.

Ik krijg in de loop van deze 4 sessies de (achtergrond) informatie over je hulpvraag en je leven die ik graag heb. Krijg zicht op in hoeverre haptotherapie past bij jou als mens en de problematiek die speelt. En kan ervaren in hoeverre jouw hulpvraag past bij mij als haptotherapeute en in hoeverre ik denk je te kunnen helpen met het onderzoeken van deze hulpvraag  met haptotherapie

In de 4e sessie evalueren we de therapie en beslissen we of je doorgaat met  haptotherapie. Of dat jij en/of ik toch denken dat het beter is een andere therapievorm of therapeute te zoeken.

Als je de therapie voorzet sluiten we een behandelovereenkomst af met daarin een aantal zakelijke afspraken, maar ook je hulpvragen en behandelplan.

Rondom je afspraken.

Binnen mijn praktijk maak ik gebruik van een online portal, waarin jij als cliënt(e) kunt inloggen. Als je besluit de therapie op te starten  ontvang je van mij een mail van waaruit je kunt inloggen in dit systeem. Je kunt vervolgens vooraf aan je eerste afspraak een aantal zaken zelf online regelen. Zoals je persoonlijke gegevens, de AVG verklaring en een intake invullen. Maar je kunt zo ook online afspraken maken en annuleren.

Een mail met praktische informatie over de 1ste 4 sessies en zakelijke details over je afspraken volgt nadat je de 1ste afspraak gemaakt hebt.

De dag voor iedere afspraak krijg je van mij een mail met als vragen je gezondheid te checken en een sessievorm te kiezen. De intakesessies zijn in principe binnen sessies, dus daarvoor geldt deze sessiekeuze niet.

Het aantal begeleidingen
Er zijn twee opties:

1. Een vooraf bepaald aantal begeleidingen
Bijvoorbeeld als je een bepaald budget hebt dat je aan de begeleidingen kunt besteden. We besteden aandacht aan wat het belangrijkste is voor je. Het voornaamste doel is dat je handvatten krijgt om je weg zelfstandig te vervolgen. We kunnen niet alle thema’s helemaal uitwerken.

2. Een open aantal begeleidingen
Zijn er geen redenen zijn om het aantal afspraken vooraf te beperken, dan laten we dit open. Gaandeweg zal blijken hoeveel begeleidingen nodig zijn voordat je zelfstandig je weg gaat vervolgen. We kunnen de thema’s die spelen wat uitgebreider uitwerken.

Vervolgafspraken.
Na de intakesessies bespreken we de frequentie voor je vervolg afspraken. Meestal is dat eerst 1 x per 14 dagen en wordt deze tussentijd later langer.

Elke keer bespreken we wat de vorige keer je heeft gebracht. En wat de begeleiding in je losmaakt. Tijdens de hele begeleiding evalueren we geregeld meer uitgebreid.

De begeleiding afsluiten
Wat heeft de haptotherapie je gebracht, welke valkuilen zijn er (nog) en hoe neem je het geleerde mee naar de toekomst? We bekijken het hele verloop van de therapie en sluiten op passende wijze af. Deze sessie bereid je voor aan de hand van aandachtspunten die ik meegeef.

Belangstelling voor een intake?