Haptotherapie

Kennismaking, intakesessies en vervolgafspraken. 

Lees hier de ‘gang van zaken rondom behandeling en hygiëne in de praktijk’. 

Opstarten met haptotherapie in mijn praktijk. 

Ik beschrijf dit vanuit de situatie dat ik sessies kan geven in de praktijk. Bij het opstarten via beeldbelsessies zijn er wat afwijkingen in dit verloop.

Kennismaking.
Na je aanmelding per mail maken we een afspraak voor een 15-30 min beeldbellen gesprek per Whatsapp of Therapieland, hieraan zijn geen kosten verbonden. Of voor een ongeveer 30 min kennismaking in de praktijk. Hiervoor betaal je € 25,00. Dat bedrag verreken ik met je 1ste factuur als je de begeleiding werkelijk opstart. Je kunt je voorkeurskeuze aangeven in het contactformulier. Ik zal je vervolgens wat tijdsopties mailen.

In dat gesprek maken we kennis, geef jij de reden van hulp zoeken aan en stel je je eerste vragen. Jij kunt nagaan of je voldoende vertrouwen ervaart om je proces op te starten in mijn praktijk. Ik probeer in te schatten in hoeverre jouw hulpvraag past bij mij als haptotherapeute. Én in hoeverre ik denk je te kunnen helpen met het onderzoeken van deze hulpvraag. Als ik te weinig ervaring, kennis of affiniteit heb met jouw specifieke probleem of hulpvraag, start ik geen therapie met je op. Ik probeer je dan wél alternatieven te bieden, dus zoek in mijn netwerk voor je naar therapeuten waar je met jouw specifiek probleem terecht kunt.

Intakesessies.
Als we beide denken dat haptotherapie zinvol kan zijn en jij besluit de therapie op te starten maken we de 1ste 4 afspraken. In deze afspraken combineren we  het geven van mondelinge (achtergrond)informatie met het praktisch opstarten van de begeleiding.

Deze 4 afspraken maken we in ons kennismakingsgesprek of maak je later zelf online. Liefst met een tussentijd van 7 tot 10 dagen, maximaal met 14 dagen tussentijd. Lukt dat agenda technisch niet dan betekent het eigenlijk dat je niet kunt opstarten, maar in ieder geval dat je weer even contact opneemt met me voor overleg.

Online en mondelinge informatie verstrekking:
Vooraf aan de 1ste afspraak vul je een online intakeformulier in met voornamelijk (achtergrond) informatie over jezelf en je leven tot nu toe. Tussen de volgende afspraken door vraag ik je soms om nog wat meer informatie via dit online intakeformulier.

Waar je tegen aanloopt, je proces tot nu toe en je hulpvraag vertel je me mondeling in de loop van de 1ste 4 sessies. Natuurlijk kun je me ook verdere vragen stellen.

Praktisch werken in de 1ste 4 sessies:
Al werkend volgens de haptonomische principes ontdekken we in hoeverre je in contact bent met je lichaam en gevoel en wat je doet met wat je waarneemt in jezelf. Daarnaast zet je de eerste stappen in het krijgen van inzicht tussen bovenstaande en je problematiek.

Jij krijgt zo een beeld van haptotherapie an sich en in hoeverre deze therapie geschikt is voor jou als mens en je kan gaan helpen om a) meer zicht te krijgen op je probleem, en b) een voor jou goede wijze van omgaan ermee te vinden. En of je voldoende veiligheid en vertrouwen ervaart dit proces verder met mij te gaan.

Ik krijg in de loop van deze 4 sessies de (achtergrond) informatie over je hulpvraag en je leven die ik graag heb. Krijg zicht op in hoeverre haptotherapie past bij jou als mens en de problematiek die speelt. En krijg nog meer zicht op in hoeverre jouw hulpvraag past bij mij als haptotherapeute en in hoeverre ik denk je te kunnen helpen met het onderzoeken van deze hulpvraag  met haptotherapie

De 4e sessie:
In de 4e sessie evalueren we de therapie en beslissen we of je doorgaat met  haptotherapie. Of dat jij en/of ik toch denken dat het beter is een andere therapievorm of therapeute te zoeken. Dit bereid jij voor via een online vragenformulier.

Als je de therapie voorzet sluiten we een behandelovereenkomst af met daarin een aantal zakelijke afspraken, maar ook je hulpvragen en behandelplan.

Vervolgafspraken.
Na de intakesessies bespreken we de frequentie voor je vervolg afspraken. Meestal is dat eerst 1 x per 14 dagen en wordt deze tussentijd later langer.
Elke keer bespreken we wat de vorige keer je heeft gebracht. En wat de begeleiding in je losmaakt. Tijdens de hele begeleiding evalueren we geregeld meer uitgebreid.

De begeleiding afsluiten
Wat heeft de haptotherapie je gebracht, welke valkuilen zijn er (nog) en hoe neem je het geleerde mee naar de toekomst? We bekijken het hele verloop van de therapie en sluiten op passende wijze af. Deze sessie bereid je voor via een online evaluatie formulier.

Het aantal begeleidingen
Er zijn twee opties:

1. Een vooraf bepaald aantal begeleidingen
Bijvoorbeeld als je een bepaald budget hebt dat je aan de begeleidingen kunt besteden. We besteden aandacht aan wat het belangrijkste is voor je. Het voornaamste doel is dat je handvatten krijgt om je weg zelfstandig te vervolgen. We kunnen niet alle thema’s helemaal uitwerken.

2. Een open aantal begeleidingen
Zijn er geen redenen zijn om het aantal afspraken vooraf te beperken, dan laten we dit open. Gaandeweg zal blijken hoeveel begeleidingen nodig zijn voordat je zelfstandig je weg gaat vervolgen. We kunnen de thema’s die spelen wat uitgebreider uitwerken.

Rondom je afspraken.
Binnen mijn praktijk maak ik gebruik van een online portal, waarin jij als cliënt(e) kunt inloggen. Als je besluit de therapie op te starten  ontvang je van mij een mail van waaruit je kunt inloggen in dit systeem. Je kunt vervolgens vooraf aan je eerste afspraak een aantal zaken zelf online regelen. Zoals je persoonlijke gegevens, de AVG verklaring en een intake invullen. Maar je kunt zo ook online afspraken maken en annuleren.

Een mail met praktische informatie over de 1ste 4 sessies en zakelijke details over je afspraken volgt nadat je de 1ste afspraak gemaakt hebt.

De dag voor iedere afspraak krijg je van mij een mail met als vragen je gezondheid te checken en een sessievorm te kiezen. De intakesessies zijn in principe binnen sessies, dus daarvoor geldt deze sessiekeuze niet.

Hier lees je of ik ruimte heb voor nieuwe cliënten.
Hier vind je mijn tarieven.
Hier (PDF) lees je meer de vergoeding van haptotherapie.

Belangstelling voor een intake?