Sessies in COVID-19 tijd.

Welk type sessies zijn er mogelijk?


Welke haptotherapie sessie’s zijn er mogelijk


Een haptotherapie beeldbel sessie.

Deze sessie staat net als een live sessie in de praktijk ingepland voor 50 min en duurt tussen de 45 en 60 minuten. Deze sessie wordt gedeclareerd als haptotherapie beeldbel sessie en op de normale manier vergoed door je zorgverzekering.

Ik doe deze sessie via Therapieland, dit is een beeldbel programma voor therapeuten. Het is volledig AVG proof en voldoet aan alle ISO normen waaraan zo’n programma moet voldoen. Je kunt beeldbellen met Therapieland via je telefoon (Android: via een app – Apple: via je browser) of via de browser van een laptop of computer met web camera.

Haptotherapie trajecten die alleen via beelbel sessies verlopen zijn in principe niet mogelijk, behalve in lockdown omstandigheden.

Meer gedetailleerde en praktische informatie over deze beeldbel sessie lees je hier.

Ik geef sessies met aanraking in de praktijk, maar ook beeldbel sessies en buiten sessies.

Een haptotherapie buiten sessie.

Deze sessie staat net als een live sessie in de praktijk ingepland voor 50 min en duurt tussen de 45 en 55 minuten. Deze sessie wordt gedeclareerd als haptotherapie en wordt op de normale manier vergoed door je zorgverzekering.

We vertrekken vanaf de praktijk en werken in Park de Koppel. Afhankelijk van de actuele situatie rondom COVID-19 kijken we of het nodig is op 1.5 mtr afstand zonder aanraking te werken of dat aanraking mogelijk is. Meer informatie over een buitensessie lees je hier.

Een haptotherapie sessie in de praktijk.

Er zijn 2 mogelijkheden:

  1. een sessie met aanraking waarbij we 1,5 mtr. afstand loslaten.
  2. een sessie met aanraking waarbij we de 1,5 mtr. afstand waarborgen: je ligt dan in buiklig en ik kan je voeten en benen aanraken en misschien je onderrug.

Meer informatie over een sessie in de praktijk met aanraking lees je hier.

De gang van zaken rondom behandeling en hygiëne in de praktijk of – als je meer toelichting wilt – het behandel- en hygiëneprotocol van de praktijk lezen.

Bijgewerkt op  23-07-2020