Skip to main content

Haptotherapie bij

bijzondere omstandigheden rondom zwanger worden, zwanger zijn en geboorte.

Deze begeleiding

kan steun bieden bij allerlei bijzondere omstandigheden rond zwanger worden, zwanger (geweest) zijn, een toekomstige of eerder plaatsgevonden geboorte of (het contact) met het kindje.

Ik heb vanaf eind februari beperkt ruimte voor afspraken met je. Als je me mailt en je telefoonnummer vermeldt neem ik telefonisch contact op met je voor een korte kennismaking van max. 10 min. Wil je (of direct of na ons 10 min gesprek) een langere eerste kennismaking dan kan dat ook, dan bellen of beeldbellen we maximaal 30 min en dat kost je € 25,00. In dit gesprek stem ik kort met je af wat de reden is dat je begeleiding zoekt om na te gaan of je bij mij aan het goede adres bent. En kijken we of begeleiding op mijn werkdagen mogelijk  is. Zo ja dan maken we een eerste afspraak eind februari waarin we uitgebreider kijken naar wat er speelt en wat jij of jullie nodig hebben om op een goede manier je eigen weg te vinden, bespreken we het verdere traject en starten we de sessies op.
Op deze pagina geef ik voorbeelden van bijzondere omstandigheden. Maar volledig zijn is onmogelijk, dus staat jou reden van begeleiding zoeken er niet bij: mail me dan neem ik telefonisch contact op voor overleg.

Je kunt deze sessies zien als haptotherapie bij bijzondere omstandigheden rond zwanger worden, zwangerschap en geboorte. Waarbij ik indien nodig en wenselijk ook mijn kennis en kunde uit de zwangerschapsbegeleiding gebruik.

De onder de menu ‘haptotherapie’ in het submenu onder ‘kennismaking, intake sessies en sessies daarna’ beschreven procedure verloopt bij deze hulpvraag wat anders, zoals je hierboven leest.

Enkele voorbeelden van bijzondere omstandigheden

Het voorbereiden op een zwangerschap

Voorbereiden in fysieke zin: je lijf en schoot voorbereiden op een toekomstige zwangerschap.
Voorbereiden in emotionele zin: wil je graag kinderen maar twijfelen jullie (of een van jullie) of je emotioneel klaar bent voor een – nieuwe – zwangerschap, dan kan deze begeleiding je helpen een antwoord te vinden op deze vraag. In een of meer begeleidingen besteden we daar aandacht aan. Dat kan een begeleiding voor jullie samen zijn of voor een van jullie afzonderlijk. Neem gerust contact met me op als je hierover meer wil weten.

zwangerschap

Wat heb jij nodig om op een goede manier je weg te vinden vooraf aan of in de zwangerschap en rondom de geboorte of erna?

Emotionele of fysieke problemen in de huidige zwangerschap

Problemen met zwanger zijn of in jullie leven voorafgaand aan of tijdens deze zwangerschap kunnen ook aanleiding zijn voor begeleiding. Denk aan miskramen, een te vroeg geboren kindje, het overlijden van een kindje. Maar ook problemen in relationele zin of gebeurtenissen in jullie families.

Problemen na de geboorte

Denk aan:

  • problemen die jij als ouder ondervindt in het contact met of het gevoel voor je kind;
  • problemen met het verwerken van het verloop van de geboorte van je kind;
  • problemen met het verwerken van het verloop in de periode ná de geboorte van je kind;
  • problemen van je kind zoals slecht slapen, veel huilen of nauwelijks reageren op het contact met jullie.
    Soms kan ik jullie zelf begeleiden hierbij, soms verwijs ik jullie door naar een andere therapeut.

Je kunt hier(PDF) meer uitgebreid lezen in welke situaties na de geboorte ik iets voor jullie kan betekenen, maar je mag me ook direct benaderen voor overleg.

Overleggen over de mogelijkheden?