Skip to main content

Haptotherapie

Levensvragen en thema’s passend bij therapie in mijn praktijk.

Levensvragen en thema’s passend bij therapie in mijn praktijk. 

Voor mij is het het belangrijkste dat je jezelf herkent in wat ik schrijf onder het kopje “Therapie in mijn praktijk is vooral passend”. Als dat zo is overleg ik telefonisch  graag over je specifieke hulpvraag om na te gaan of deze past bij mijn werkwijze en bij mij als therapeute.

Hieronder staan een aantal levensvragen en thema’s waarbij therapie in mijn praktijk mogelijk passend is. Ik heb niet de illusie volledig te zijn dus als je twijfelt of het past laten we dat dan samen uitzoeken.

Denk aan:

 • hoge sensibiliteit voor prikkels van buiten af,
 • sterke fysieke reacties op gebeurtenissen in je leven,
 • het gevoel snel samen te vallen met  omgeving, anderen,
 • altijd maar voor anderen aan het zorgen zijn en jezelf vergeten
 • het gevoel dat het leven niet meer stroomt en je vooral vanuit je hoofd leeft,
 • het gevoel dat je emoties je overspoelen,
 • niet weten hoe om te gaan met je emoties en gevoel,
 • niet verder kunnen in rouwverwerking na een verlies,
 • herstel na ingrijpende fysieke ziekte,
 • knagende vragen over persoonlijke groei en zingeving,
 • gevoelens van stress, overbelasting, vermoeidheid,
 • moeite met grenzen aangeven / (tijdig) nee zeggen,

Daarbij kun je vastgelopen zijn in werk, je leven alleen, in een relatie, je gezin, je gezin van herkomst of binnen je sociale omgeving. Kun je je ontevreden, somber of angstig voelen of kan er weinig zelfvertrouwen zijn. Pieker je en /of kun je niet meer ontspannen of genieten.

Ik werk niet meer met mensen met puur fysieke klachten of puur spanningsklachten.

Ik werk niet meer met mensen met psychiatrische problematiek, ook niet in co-therapie met een daartoe bevoegd hulpverlener.

Wat kan haptotherapie je leren

 • je lichaam als je huis te gaan ervaren, erin aanwezig te zijn, ermee in contact te zijn
 • je aandacht naar binnen te richten en te ervaren wat je diep in jezelf voelt en beleeft
 • in contact met jezelf te blijven als je contact bent met anderen
 • basisveiligheid te ervaren en te ontdekken wat dit voor je betekent
 • op jezelf te vertrouwen
 • emoties en gevoel te hebben in plaats van ermee samen te vallen en je erdoor te laten meeslepen
 • gevoelens als angst, boosheid, verdriet, onzekerheid toe te staan en te dragen
 • beperkingen die er zijn om welke reden dan ook te leren dragen en aanvaarden
 • je eigen grenzen te voelen en te bewaken
 • keuzes te leren maken
 • duidelijk te durven zijn
 • het verband te zien tussen je innerlijke houding en manier waarop je in het leven staat, en de problemen of de klachten die je hebt of de situatie waarin je je bevindt

Geïnteresseerd in haptotherapie?