Skip to main content

Praktisch

Privacy-klachtrecht-beroepscode

Privacy

Op 25 mei 2018 treedt een nieuwe wet op gegevensbescherming van de Europese Unie, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG zorgt voor  een versterking en uitbreiding van  privacyrechten voor personen in de EU. En legt bepaalde verplichtingen op aan bedrijven die informatie van die personen verwerken. 

Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met je persoonsgegevens om ga heb ik deze privcayverklaring opgesteld. De nieuwe privacyverklaring vind je in de informatiemap over de praktijk in de wachtkamer of lees je hier (PDF).

De belangrijkste items uit deze privacyverklaring op een rijtje:

  • Welke persoonsgegevens verwerkt de praktijk, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslagen
  • Met welke derden heeft de praktijk verwerkersovereenkomsten.
  • Hoe worden de gegevens beveiligd.
  • Hoe lang bewaart de praktijk gegevens.
  • Van welke cookies maakt de praktijk gebruik.
  • Welke rechten heb jij als cliënt(e); denk aan recht tot inzage van je persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-02-2024. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd.

Meer informatie over de AVG vind je op de pagina van de  Autoriteit Persoonsgegevens, de privacytoezichthouder.

Klachtrecht

Als je niet tevreden bent over de behandeling is het fijn als je dat met mij bespreekt. Het officiële klachtrecht is geregeld door de beroepsvereniging VVH.

Beroepscode

Meer weten hierover?