Skip to main content

Chronische pijn, langdurige pijn en haptotherapie.

Een korte impressie van een artikel over chronische pijn in de Volkskrant van 23-01-2016. Wat is chronische pijn, wat maakt het zo moeilijk een goede diagnose te stellen en de pijn goed te behandelen en wat kun je als pijnpatiënt nu het beste doen.
Daarbij een toevoeging van mijzelf over wat haptotherapie voor je kan betekenen bij omgaan met chronische pijn en al langer bestaande pijn die chronisch dreigt te worden.

pijn_chronische pijn_blog

Chronische pijn: impressie van het artikel ‘wie stilt mijn pijn?’ van Tonie Mudde in de Volkskrant van 23-01-2016

De Leidse neurochirurg Martijn Malessy zegt. ‘ 2 miljoen Nederlanders worstelen met chronische pijnklachten.’ Allemaal mensen die voldoen aan de definitie van chronische pijn, oftewel pijn die langer dan een half jaar aanhoudt, meerdere malen per week terugkomt en een 5 of hoger schoort op een pijnschaal van 1 tot 10. Als je ziet hoeveel levensvreugde en arbeidsuren er verloren gaan door pijn, dan moeten we het probleem veel serieuzer nemen.

Hij vraagt zich af: ‘Waarom hebben we wel een wetenschappelijk instituut dat zich fulltime richt op de bestrijding van kanker, maar niet een voor pijnbestrijding?’ en even verderop in het artikel zegt hij: ‘De pijnpoli’s doen belangrijk werk, maar passen vooral bestaande technieken en middelen toe. Terwijl we echt fundamentele doorbraken nodig hebben. Daarvoor is een wetenschappelijk instituut onontbeerlijk.’

Waarom is chronische pijn zo moeilijk te behandelen? Omdat wetenschappers er anno 2016 nog maar weinig van begrijpen. Bij chronische pijn is de oorzaak vaak niet aan te wijzen of ligt hij ver in het verleden. Het ontregelde zenuwstelsel, vuurt constant pijnscheuten af en dit is een aandoening op zichzelf geworden. Daarnaast is de variatie in pijnklachten enorm groot en zijn de individuele verschillen in pijnbeleving extreem. Deze factoren maken de diagnose moeilijk.

De snelheid van een goede diagnose is bij pijn van groot belang. Pijnsignalen hebben de neiging zich in het zenuwstelsel te etsen; alsof het afgeven van de pijnprikkels een nare gewoonte van het lichaam wordt waar het maar moeilijk vanaf komt. Maar zelfs als er een goede diagnose is, is het heel erg moeilijk om chronische pijn goed te behandelen.

De keuze van medicijnen is vaak lastig. Omdat het zenuwstelsel beschadigd is, zijn de bekende pijnstillers van de drogist en zelfs morfineachtige stofjes hier niet tegen opgewassen. Wetenschappers over de hele wereld zijn dan ook hard op zoek naar precisie-instrumenten om pijn te dempen of zelfs uit te schakelen. Denk aan: het extra stimuleren van de nervus vagus met elektrische signalen, het bewust prikkelen van zenuwen, ook wel bekend als neurostimulatie. En er lopen onderzoeken om alleen de zenuwwortel  die uit het ruggenmerg komt te behandelen of alleen die zenuw die de pijn veroorzaakt.

Maar er zijn kanttekeningen bij al deze onderzoeken, ze bieden geen enkele garantie: wat als de nieuwe behandelingen je pijn juist verergert? Betaalt de verzekering wel?

Maar als chronische pijn patiënt loop je het gevaar om in een vicieuze cirkel te belanden: bij pijn raak je eerder vermoeid, waardoor je minder kunt werken of meedoen aan sociale activiteiten, waardoor je je nog slechter voelt, de dagen leger worden en de pijn een steeds grotere plek opeist. Dus een goede behandeling is juist heel erg belangrijk.

Wat kun je als patiënt dan het beste doen? Snel naar een gespecialiseerde pijnpoli, stellen alle experts die in dit artikel aan het woord komen. Want voor het doorbreken van de vicieuze cirkel is de multidisciplinaire aanpak waarin deze klinieken gespecialiseerd zijn cruciaal – al biedt het nog steeds geen garantie op succes. Robert Coghill van de Wake Forest School of Medicine: ‘Denk aan de juiste pijnstiller om de scherpe randjes van de pijn af te schuren, bewegingstherapie om weer op gang te komen en gedragstherapie om te leren omgaan met de pijn.’

N.B Haptotherapie wordt in het artikel niet genoemd, maar in de meeste pijnteams werkt ook een haptotherapeut.

Zie volkskrant.nl/pijn voor korte filmpjes van patiënten met het verhaal achter hun pijnklachten.
Het hele artikel ‘Wie stilt mijn pijn?’ geschreven door Tonie Mudde in de Volkskrant op 23-01-2016 online lezen kan via de Volkskrant of via Blendle (tegen betaling).

Wat kan haptotherapie voor je betekenen als je langdurig of chronische pijn hebt?

Heb je al langere tijd pijn, wacht dan niet te lang met hulp zoeken. Hoe eerder, hoe beter! Misschien is behandeling in een pijnkliniek nog niet aan de orde, maar dan kan een combinatie van haptotherapie en psychologische hulp je veel bieden. Misschien kun je voorkomen dat je in de hierboven genoemde vicieuze cirkel belandt of kun je deze weer doorbreken.

  • We zoeken samen hoe je zó om kunt gaan met deze pijn dat deze niet verergert, maar wat draaglijker wordt of vermindert. Denk aan: hoe kun je met je aandacht bij de pijn blijven en verzachten in plaats van er bij weg te gaan en te verharden. En hoe kun je aandacht geven aan het deel van je lijf waar geen pijn is, het totaal van je lijf leren voelen, en ontdekken wat dat voor je betekent.
  • We onderzoeken of deze pijn in verband staat met een gebeurtenis of situatie in je leven tot nu toe of in je huidige leven. En als dat zo is, is er aandacht voor het verwerken van die situatie of gebeurtenis.
  • Daarnaast kijken we ook naar de betekenis van deze chronische pijn voor jou in je leven van dit moment: zowel de emotionele betekenis als de gevolgen voor je dagelijkse leven. En hoe je dit kunt verwerken dan wel accepteren.
  • Waar in je jezelf vertrouwen en innerlijke kracht te gaan vinden is een ander belangrijk aandachtspunt.
  • De aanraking van je lijf, die ook bij haptotherapie hoort, maakt dat je je hele lichaam steeds meer kunt gaan waarnemen en steeds meer kunt leren verzachten, wat een positieve invloed heeft op de pijn.

Wil je meer informatie over wat haptotherapie voor je kan betekenen? Hier vind je mijn contactgegevens.

Tineke Kolvenbach, GZ-Haptotherapeut

pijn-chronische pijn