Skip to main content

Haptotherapie

haptonomie – haptotherapie

Haptonomie

Haptonomie is de wetenschap van het gevoel en het gevoelsleven, de affectiviteit en de gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen.

Het woord haptonomie stamt uit het Grieks. ‘Hapto’ is afgeleid van ‘Haptein’, wat betekent: verenigen, een relatie vestigen, zich hechten aan. En: in contact treden om gezond te maken, te helen, te bevestigen.
Een treffende betekenis van ‘hapto’ is ook: ‘heelmakend aanraken’.

Woordenboek Van Dale omschrijft de haptonomie als: methode om zich te ontspannen door aanraking en het leren kennen van de eigen gevoelens.

In contact treden om gezond te maken, te helen, te bevestigen.

Haptonomische begeleiding

Haptonomie wordt vooral toegepast in de gezondheidszorg. Je oefent je beroep dan uit op haptonomische basis.

Ik heb in eerste instantie gewerkt als fysiotherapeute op haptonomische basis. Hierbij leer je als cliënt(e) te gaan te gaan zien hoe je eigen innerlijke houding is en hoe deze in relatie staat met de klacht. Je ontdekt wat je eigen aandeel is in het ontstaan of blijven bestaan van een klacht. En ervaart dat je door te luisteren naar wat je lichaam je vertelt, zelf invloed hebt op je klacht. Vervolgens kun je gaan leren zó naar je lichaam te luisteren dat je klacht kan verminderen en hopelijk verdwijnen. Gaandeweg heb ik mijn werk uitgebreid naar een werkveld waarbij niet alleen fysieke klachten maar ook emotionele- of psychische klachten een rol spelen. En heb ik de fysiotherapie als vak helemaal losgelaten. Bijna 30 jaar geef ik begeleiding op haptonomische basis of haptotherapie. Ik noem mezelf haptotherapeut.

Haptotherapie

De taal van het verstand is ons instrument om te beredeneren hoe de wereld in elkaar steekt. Zo zoeken we oplossingen voor de problemen die het leven ons voorschotelt. Het resultaat is vaak onvoldoende. Dit kan komen doordat we vergeten de signalen van ons lichaam en gevoel, hart en ziel mee te laten wegen, want de daar zijn we ons minder bewust van en/of minder vertrouwd mee.

“Ik was altijd buiten mezelf op zoek naar kracht en vertrouwen maar het komt van binnenuit. Het is daar de hele tijd.”

Welke gevoelens heb jij? En hoe kun je ze dragen? Wat betekenen de spanningen in je lichaam? Hoe kun je ze verminderen?

Haptotherapie helpt je de taal van je lichaam, gevoel, hart en ziel te verstaan en te hanteren. Voelen en denken ontmoeten elkaar, zodra je hun talen kunt verbinden. Je leert jezelf anders te bezien, net als de wereld om je heen en de problemen die je ervaart. Je innerlijke houding verandert en daardoor de manier waarop je in het leven staat en handelt.

Je leert je te laten leiden door je innerlijke wijsheid. Aangeleerd gedrag kun je vervangen door een leefwijze die bij jou past. Je ontdekt in jezelf een veilige basis die je altijd kunt raadplegen.

Welke gevoelens heb jij? En hoe kun je ze dragen? Wat betekenen de spanningen in je lichaam? Hoe kun je ze verminderen?

Haptotherapie helpt je de taal van je lichaam, gevoel, hart en ziel te verstaan en te hanteren. Voelen en denken ontmoeten elkaar, zodra je hun talen kunt verbinden. Je leert jezelf anders te bezien, net als de wereld om je heen en de problemen die je ervaart. Je innerlijke houding verandert en daardoor de manier waarop je in het leven staat en handelt.

Je leert je te laten leiden door je innerlijke wijsheid. Aangeleerd gedrag kun je vervangen door een leefwijze die bij jou past. Je ontdekt in jezelf een veilige basis die je altijd kunt raadplegen.

Geïnteresseerd?