Skip to main content

Haptotherapie

Systemisch werk en haptotherapie

Systemisch werk en haptotherapie

Bij systemisch werken betrekken we jouw verhouding tot je familie en andere sociale systemen waartoe je behoort in de therapie. Systemisch werk en de haptotherapie kunnen elkaar enorm verrijken.

De familie is het belangrijkste systeem. Dit noemen we jouw systeem van herkomst. Dit bestaat uit je ouders, je broers en zussen, grootouders, oom en tantes en eventueel voorouders uit eerdere generaties. Zonodig betrekken we je huidige systeem erbij: je partner, kinderen en eventuele eerdere geliefden. Hoe ervaar jij je lijf binnen je systeem van herkomst? Of in je huidige systeem?

We proberen te ontdekken in welke mate je herkomst jouw gedrag en reacties bepaalt. Of je daardoor gebonden bent. En hoe jij bepaald wordt door onder meer de normen en waarden die je meekreeg.

Systemisch werk en de haptotherapie kunnen elkaar enorm verrijken.

Het evenwicht raakt verstoord wanneer er wordt gehandeld tegen de universele wetten die in families en andere systemen gelden. Er ontstaan gebondenheid en verstrikkingen die een negatief effect hebben op de mensen in het systeem.

We beschikken we over rituelen die het mogelijk maken los te komen van de normen en waarden in je systeem en zonodig van de verstrikkingen. Zodat jij je eigen weg kunt gaan, in liefde verbonden met je systeem van herkomst.

Geïnteresseerd?