Skip to main content

Haptotherapie

Werkwijze – hoe werken we meer in detail en hoe ziet een sessie er uit.

Hoe werken we  – meer in detail.

In de sessies werken we liggend op de behandelbank, zittend op verschillende stoelen, staand, (buiten) lopend en in de ruimte.

Als dat voor jou kan raak ik je aan. Meestal maakt deze aanraking het makkelijker voor je in verbinding te komen met je lichaam en gevoel. En geeft deze een gevoel van geborgenheid en veiligheid. Is deze aanraking niet passend bij je dan werken we bv met warmte.

Daarnaast gebruiken we verschillende hulpmiddelen voor ervaringsoefeningen, denk aan een zitbal, zitkussen, oefentol en wiebelplank. Allemaal om de verbinding met je fysieke lichaam en het gevoel in je lichaam te verdiepen. Dat is een doel op zich! Maar die verdieping is ook nodig om met dat gevoel te gaan werken, het je de weg te laten wijzen.

Ook gebruik ik creatieve uitingsvormen. Om je hoofd wat meer uit te schakelen en/of meer of ander zicht te krijgen op je gevoel of je proces. Of te leren een gevoel naar buiten te brengen, te laten stromen.

Ik stem me af op jou en kan zo met je meevoelen. Op afstand meevoelend in je energieveld of meevoelend vanuit het contact dat mijn handen maken met je lichaam. Ik geef daar woorden en jij onderzoekt wat je herkent. Of ik laat mijn handen je helpen de weg te vinden in je lichaam dan wel bepaalde gebieden meer te openen. Hoe meer je open kunt staan voor mij, hoe meer in detail ik kan meevoelen.

In de tijd tussen twee sessies in gaat het proces door. Deels zal er van alles doorsijpelen en deels maak je daar expliciet tijd voor. Je gaat ontdekken of het je lukt om (te leren) af en toe tot stilstand te komen en niets te doen of te reflecteren. B.v. buiten te wandelen of  zittend op een stoel naar de lucht te staren of …. alles wat jou hierbij helpt is goed. Daarnaast zijn er meditatieve aandachtsvormen en – bewegingsvormen die je thuis kunt doen, die je helpen de verbinding met je lichaam te verdiepen. Dit zijn door mij ingesproken aandachtsvormen of eenvoudige chi kungs. Maar ook het met aandacht uitvoeren van allerlei dagelijkse handelingen  als douchen, afdrogen, aankleden, liggen, zitten, staan, eten, wandelen, fietsen.

Hoe ziet een sessie er uit.

Ik  krijg heel vaak de vraag: hoe ziet zo’n sessie er dan uit. Een poging…..

Jij komt naar de praktijk. Je bent liefst zo vroeg dat je na je ‘binnen komen handelingen’ 10 tot 5 minuten rustig in de wachtkamer kunt zitten om je in te stellen op de sessie die komt. En naarmate de sessies vorderen: de verbinding met je lichaam vast te verdiepen.

Ik haal je op uit de wachtkamer.
De eerste paar sessies kom je zitten en praten we waarschijnlijk eerst even over hoe je afgelopen weken verlopen zijn en je je nu voelt. En kijken we daarna naar hoe je in verbinding bent met jezelf en zoeken we vervolgens samen een weg in de thema’s die spelen.
Als het in verbinding met jezelf zijn je wat makkelijker afgaat, vraag ik je direct na binnenkomst in de behandelkamer te komen liggen of zitten en je aandacht naar jezelf te brengen. Je gaat na in hoeverre je in verbinding bent met jezelf en welke fysieke- en gevoelssignalen er voelbaar zijn. En in een wat verder stadium: in hoeverre je in verbinding kunt zijn daarmee en met de wereld om je heen en mij.
In diezelfde tijd stem ik me af op jou – in verbinding zijnde met mezelf, mijn eigen energieveld en de ruimte om me heen. En met hulp van mijn intuïtie en mijn invoelend -, aanvoelend- en meevoelend vermogen. Ook alle kennis die ik heb, jouw hulpvraag en wat we al gedaan hebben zijn ergens in mij aanwezig.
Zo ontdekken we beide op een wat andere wijze hoe jij in verbinding bent met jezelf en wat er speelt.Het gaat stromen in mij en ik ‘weet’ wat er nodig is en zoek van daaruit samen met jou de weg in de sessie. Dat kan zittend, liggend, staand of werkend in de ruimte zijn of werkend met creatieve oefenvormen.

Soms geven we woorden aan wat jij ervaart in jezelf en ik waarneem bij jou en nemen het door ons beide ervarene van daaruit verder mee de sessie in.
Soms zit je al vol ín een proces en komt woorden geven aan dat alles later aan de orde of blijkt dat niet zo belangrijk.
Soms kijken we of je op dat moment bewust geworden bent of het al gevoeld had in aanloop naar deze afspraak.
Soms…..kortom: hier compleet in zijn is onmogelijk. Het accent zal iedere keer net iets anders liggen.

Haptotherapie kent een aantal specifieke sessies rondom aandacht in jezelf leren brengen, aandacht voor de ander en ruimte om je heen  gaan krijgen en ontdekken hoe jij omgaat met fysiek- en gevoel gevoel in jouw lichaam. Deze sessies vormen de basis voor hoe we kijken naar waar jij staat, in verbinding bent met jezelf, wat er speelt en hoe je je weg daarin kunt gaan vinden. Die specifieke sessies doen we zeker. Maar hoe dat precies verloopt is bij elke cliënt(e) weer anders en afhankelijk van wie jij bent, hoe het op een bepaalde dag met je gaat en ik daar op in kan spelen. Daarnaast spreekt mijn al eerder genoemd vermogen om me te verbinden met jou en van daaruit mee te voelen met jou in alle sessies door. Zo zoeken we samen naar de voor jouw beste weg. Soms gaat dat bijna als vanzelf. En soms is dat echt zoeken. Maar ik houd van zoeken; zoeken naar diepere lagen, ontdekken van de kern. Dan ben ik op mijn best en in mijn element.

Aan het einde van de sessie zit je als afsluiting nog even rustig op je stoel, voel je hoe het met je is en wat de sessie gedaan heeft. Daar hoef je geen woorden aan te geven, dat kan ook heel vaak niet zo kort na een sessie. Maar dat neem je mee naar huis en zal langzaamaan een weg in je vinden.

Het is fijn als je na de sessie rustig kunt vertrekken en wat tijd voor jezelf hebt. En niet direct of zelfs in haast door hoeft naar iets dat al je aandacht gaat vragen.

Altijd is het fijn (wat meer) tijd voor jezelf te (gaan) nemen tussen de sessie door, nodig voor bv verwerking van het ervarene, reflectie en bezinning. Soms krijg je een specifiek ‘vraag’ mee om in de tijd tussen 2 sessies met je mee te dragen. Soms vraag ik je een tekening te maken van het in de sessie ervarene of van een gevoel dat je bij je draagt. Of dat op een andere bij jou passende (creatieve) manier uit te drukken. Soms vraag ik je een specifieke aandachtsvorm te doen.

Met haptotherapie werken aan je problemen?