Skip to main content

Haptotherapie

Wat houdt de therapie in.

Leef je veel in je hoofd en weinig in je lichaam? Of ervaar je gevoelens van irritatie, frustratie, verongelijktheid, bitterheid, teleurstelling of boosheid? En / of wil je het contact met je lichaam en / of gevoel verdiepen, meer innerlijke zekerheid vinden en meer in contact zijn met je hart en ziel? Dan kan therapie in mijn praktijk passend zijn. We werken met: je aandacht naar je lichaam brengen, contact maken met de gevoelens die er zijn, ontdekken wat deze je vertellen en hoe er mee om te gaan. Ook leer je de taal van je gevoel en de taal van je verstand met elkaar te verbinden. Zo ontdek je je eigen innerlijke wijsheid om van daaruit de bij jou passende weg uit de stagnering en in het leven te gaan vinden. Steeds meer vanuit je hoofd en gevoel samen leven. Steeds meer op weg naar leven met een gevoel van tevredenheid of voldoening of je succesvol voelen in je leven of aangenaam verrast worden door het leven.

Ik vertrouw erop dat je lichaam diep van binnen weet wat er gaande is en wat er nodig is. Op die laag wil ik graag werken.

Wat houdt de therapie in.

Mijn therapeutische achtergrond.
De basis van mijn werk is alles wat ik geleerd heb in mijn haptonomische scholingen. Ik combineer dit met kennis en vaardigheden opgedaan in diverse andere scholingen. Daarnaast spreken mijn persoonlijke ontwikkelings- en groeiprocessen door, maar ook de ervaring met fysieke ziekte en het herstelproces erna.

Houdingen, ervaringsoefeningen, werkvormen.
In de sessies werken we liggend op de behandelbank, zittend op verschillende stoelen, staand, (buiten) lopend en in de ruimte, bv bij het systemisch werk.
Daarnaast gebruiken we verschillende hulpmiddelen voor ervaringsoefeningen, denk aan een zitbal, zitkussen, oefentol en wiebelplank. Allemaal om de verbinding met je fysieke lichaam en het gevoel in je lichaam te verdiepen. Dat is een doel op zich! Maar die verdieping is ook nodig om met dat gevoel te gaan werken, het je de weg te laten wijzen.
Ook gebruik ik creatieve uitingsvormen. Om je hoofd wat meer uit te schakelen en/of meer of ander zicht te krijgen op je gevoel of je proces. Of te leren een gevoel naar buiten te brengen, te laten stromen.

De aanraking of warmte.
Als dat voor jou kan raak ik je aan. Meestal helpt mijn aanraking je om zélf met aandacht aanwezig te kunnen zijn bij je lichaam en alles wat je lichaam je te vertellen heeft.  Zo laat jij alle – misschien in eerste instantie lastige gevoelens en andere signalen – er steeds meer bij horen. De aanraking kan ook een gevoel van geborgenheid en veiligheid geven. En helpen om gevoel en energie weer meer te laten stromen.  Dat is fijn en helpend voor je gedurende je proces. Want als de heftigheid van het gevoel wat minder is, is het voor jou makkelijker je gevoel toe te laten.

Voelt deze aanraking niet veilig en geborgen voor je of is deze op een andere manier lastig dan kijken we óf samen stap voor stap wat er wel kan met de aanraking en hoe het veilig blijft voor jou. Of we zoeken een hele andere weg. Zo kan het toe voelen naar warmte in plaats van naar mijn handen je ook helpen hierbij.

Uiteindelijk gaat het erom dat jij jezelf leert helen door zélf met aandacht aanwezig te kunnen zijn bij dat wat je lichaam je laat voelen. En door je eigen innerlijke zekerheid te ontdekken die je hierbij ondersteunt. En dat alles maakt dat de wijsheid die in jou verscholen ligt kan vrijkomen. Zo heel je jezelf! Hoe mooi is dat!

Mijn contact met jou.
Ik stem me af op jou en kan zo met je meevoelen in je energieveld. Van daaruit kán ik ook een reading of healing geven aan je, maar dat doe ik lang niet altijd. Alleen als dat past in je proces en bij jouw behoefte. Beide kunnen zowel in de praktijk als op afstand.

De tijd tussen 2 sessies in.
In eerste instantie geef je het in de sessie ervarene tijd om te landen. Deels zal er van alles doorsijpelen en deels maak je daar expliciet tijd voor. Zo gaat je proces ook tussen de sessie in door.

Wil je meer in detail lezen hoe ik werk en hoe een sessie verloopt lees dan hier verder.

Met haptotherapie werken aan je problemen?