Haptotherapie

haptonomie – haptonomische begeleiding

Haptonomie

Haptonomie is de wetenschap van het gevoel en het gevoelsleven, de affectiviteit en de gevoelsmatige wisselwerking tussen mensen.

Het woord haptonomie stamt uit het Grieks. ‘Hapto’ is afgeleid van ‘Haptein’, wat betekent: verenigen, een relatie vestigen, zich hechten aan. En: in contact treden om gezond te maken, te helen, te bevestigen.
Een treffende betekenis van ‘hapto’ is ook: ‘heelmakend aanraken’.

Woordenboek Van Dale omschrijft de haptonomie als: methode om zich te ontspannen door aanraking en het leren kennen van de eigen gevoelens.

In contact treden om gezond te maken, te helen, te bevestigen.

Haptonomische begeleiding

Haptonomie wordt vooral toegepast in de gezondheidszorg. Je oefent je beroep dan uit op haptonomische basis.

Ik heb in eerste instantie gewerkt als fysiotherapeute op haptonomische basis. Hierbij leer je als cliënt(e) te gaan te gaan zien hoe je eigen innerlijke houding is en hoe deze in relatie staat met de klacht. Je ontdekt wat je eigen aandeel is in het ontstaan of blijven bestaan van een klacht. En ervaart dat je door te luisteren naar wat je lichaam je vertelt, zelf invloed hebt op je klacht. Vervolgens kun je gaan leren zó naar je lichaam te luisteren dat je klacht kan verminderen en hopelijk verdwijnen.

Gaandeweg heb ik mijn werk uitgebreid naar een werkveld waarbij niet alleen fysieke klachten maar ook emotionele- of psychische klachten een rol spelen. En heb ik de fysiotherapie als vak helemaal losgelaten. Sinds ruim 25 jaar geef ik begeleiding op haptonomische basis of haptotherapie. Ik noem mezelf haptotherapeut. Je leest meer over haptotherapie elders op deze site.

Geïnteresseerd?